1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Mosty inklúzie

mosty inkluzie-aCelý názov: Mosty inklúzie
Vydavateľ: Národná rada občanov so zdravotným znevýhodnením v SR
Jazyk: slovenský
Perióda vydávania: 6x ročne

O časopise: Cieľom časopisu Mosty inklúzie je prinášať informácie z rôznych oblastí života ľudí s rozličným druhom zdravotného postihnutia, prinášať príklady dobrej praxe, šíriť osvetu. Časopis je určený nielen samotným občanom so zdravotným postihnutím a ich rodinným príslušníkom a známym, ale aj širokej odbornej i laickej verejnosti. Poslaním nášho časopisu je informovať o predpisoch, odporúčaniach, stanoviskách a praktických skúsenostiach zo všetkých oblastí života súvisiacich so zdravotným postihnutím.

Viac informácií o časopise Mosty inklúzie

Go to Top