1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychoterapie

psychoterapie-aCelý názov: Psychoterapie. Praxe - inspirace - konfrontace
Vydavateľ: Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita v Brně
Jazyk: český
Perióda vydávania: 3x ročne

O časopise: Poslaním časopisu Psychoterapie je kultivácia a rozvíjanie psychoterapie ako odbornej a vedecky premyslenej činnosti a profesie. Vedecká reflexia terapeutických teórií a ich aplikácia v rozmanitých prístupoch v praxi je povinnosťou tých, ktorí o psychoterapii prednášajú v univerzitnom prostredí. Časopis podporuje výskumy v oblasti psychoterapie. Usiluje sa tiež podporiť časopiseckú komunikáciu o psychoterapii s príbuznými oblasťami: psychiatriou, psychosomatickou medicínou, psychológiou, adiktológiou alebo napr. sociálnou prácou. Časopis je pravidelným spoluusporiadateľom vedeckých medzinárodných sympózií zameraných na dialóg medzi akademickým svetom a praktikmi.

Viac informácií o časopise Psychoterapie 

Go to Top