1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Studia psychologica

studia psychologica-aCelý názov: Studia psychologica
Vydavateľ: Inštitút experimentálnej psychológie, SAV
Jazyk: anglický
Perióda vydávania: 4x ročne

O časopise: Časopis publikuje pôvodné práce z oblasti psychológie kognitívnych procesov osobnosti a sociálneho kontextu. Časopis sa zameriava na prispievanie k porozumeniu kognitívnych procesov, ktoré využívame v dennodennó fungovaní. To zahŕňa štúdie o získavaní a používaní znalostí o svete, vlastnostiach takýchto znalostí a vzťahoch medzi poznaním, správaním a osobnosťou.Vítané sú články založené na empirických výsledkoch, ako aj výskumné správy a prehľadové štúdie, ktoré sa úzko viažu k empirickým výsledkom psychologických teórií.

Viac informácií o časopise Studia psychologica

Go to Top