1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Československá psychologie

ceskoslovenska psychologie-aCelý názov: Československá psychologie - časopis pro psychologickou teorii a praxi
Vydavateľ: Psychologický ústav Akadémie věd České republiky
Jazyk: český, slovenský
Perióda vydávania: 6x ročne

O časopise: Časopis Československá psychologie publikuje najmä pôvodné práce na poli psychologickej teórie, metodológie, výskumu a praxe. Reprezentuje jedinečnú základňu pre publikovanie výsledkov teoretického, experimentálneho a empirického výskumu realizovaného v Českých a Slovenských výskumných ústavoch, katedrách psychológie a psychologických laboratóriách.

Viac informácií o časopise Československá psychologie

Go to Top