1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Kam s problémami? (Dospelí)

odbornici-aUž ste niekedy zvažovali, alebo práve zvažujete vyhľadanie pomoci u psychológa? Premýšľate nad tým, na akého odborníka sa obrátiť s daným problémom? Ponúkame Vám stručný prehľad hlavných oblastí pôsobenia psychológov a ďalších odborníkov spolu s okruhmi problémov, ktorými sa najčastejšie zaoberajú.

 

Poradenský psychológ na Referáte poradensko-psychologických služieb:
- Individuálne a párové poradenstvo v oblasti osobných, partnerských, manželských, výchovných a rodinných problémov, individuálne a párové poradenstvo manželom/rodičom v procese rozvodu, poradenstvo pri úprave styku dieťaťa s rodičmi po rozvode, orientačné poradenstvo pri domácom násilí, závislostiach, pri krízových situáciách, poradenstvo rodičom, ktorí majú dieťa v náhradnej rodičovskej starostlivosti, príprava na pestúnsku starostlivosť, osvojenie, psychologické posudzovanie osôb, ktoré majú záujem stať sa pestúnom ...

Klinický psychológ:
- Úzkostné poruchy, fóbie, posttraumatická stresová porucha, depresia, mánio-depresia, poruchy osobnosti, samovražedné sklony, sebapoškodzovanie, psychosomatické ochorenia, poruchy príjmu potravy, závislosti, sexuálne deviácie a sexuálne poruchy, poruchy vedomia ... Miernejšie formy porúch, ktoré ešte nevyžadujú medikáciu, prípadne poskytujú podpornú terapiu vo fáze liečby a doliečovania psychiatrickej diagnózy.

Psychiater:
- Akútne a vážne stavy vyžadujúce medikáciu a dlhodobú starostlivosť. Úzkostné poruchy, fóbie, posttraumatická stresová porucha, depresia, mánio-depresia, schizofrénia, paranoja, poruchy osobnosti, samovražedné sklony, sebapoškodzovanie, psychosomatické ochorenia, poruchy príjmu potravy, závislosti, sexuálne deviácie a sexuálne poruchy, poruchy vedomia ...

Psychoterapeut:
- Hľadanie zmyslu života, životných hodnôt, osobnostný rast, problémy týkajúce sa medziľudských vzťahov, emočné poruchy a poruchy nálady, úzkostné poruchy, závislosti, poruchy príjmu potravy, náročné životné udalosti a ich zvládanie, psychosomatické ťažkosti, syndróm vyhorenia v práci ...

Neurológ:
- Porucha poznávania zrakového, sluchového, priestorového, dotykového, neschopnosť vykonať určitý pohyb, strata schopnosti rozumieť reči, alebo produkovať reč, poruchy pamäti, diagnostika a rehabilitácia. Poruchy vznikli následkom úrazu hlavy a neurologického nálezu.

Psychológ v krízovom centre:
- Poskytovanie služieb týraným, zneužívaným a zanedbávaným deťom, obetiam domáceho násilia, obetiam šikanovania, sociálno-právna ochrana detí a matiek, poskytovanie pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi ...


Zoznamy pracovísk psychológov a psychiatrov

Adresár CPPPaP

Adresár CŠPP

Adresár Referátov poradensko-psychologických služieb

Adresár krízových centier

Adresár psychoterapeutov

Adresár klinických psychológov

Adresár psychiatrov

Vypracovala: MG

 

Go to Top