1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Inštitút Juraja Páleša v Levoči, Modul sociálne vedy

Forma štúdia:
Štúdium trvá tri roky (6 semestrov). Je organizované formou sústredení, ktoré sa konajú dvakrát mesačne. Po zápise na štúdium nasleduje imatrikulácia. V prvom ročníku študenti absolvujú všetky povinné predmety všeobecného základu a vyberajú si z ponuky povinne voliteľných predmetov. V druhom ročníku sa študenti prihlasujú do niektorého z vybraných modulov. Absolvujú všetky povinné predmety a vyberajú si z ponuky povinne voliteľných predmetov. V treťom ročníku študenti pokračujú v štúdiu vo vybranom študijnom programe. Absolvujú všetky povinné predmety a vyberajú si z ponuky povinne voliteľných predmetov.
Ak študent splní všetky podmienky, môže sa prihlásiť na záverečnú skúšku.
Nasleduje promócia – odovzdanie osvedčenia o absolvovaní univerzity tretieho veku.

Podmienky prijatia:
- vek nad 45 rokov
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
- prijímacie skúšky sa nekonajú

Štúdium psychológie sa uskutočňuje v rámci modulu Sociálne vedy.

Viac informácií Inštitút Juraja Páleša

Go to Top