1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Katolícka univerzita v Ružomberku, Humanitné štúdiá

Forma štúdia:
Štúdium trvá tri roky (6 semestrov). Je organizované formou sústredení, ktoré sa konajú dvakrát mesačne. Sústredenie tvorí jedna tematická 90-minútová prednáška, po ktorej nasleduje diskusia. Ak študent splní všetky podmienky, môže sa prihlásiť na záverečnú skúšku. Po jej úspešnom absolvovaní získa osvedčenie o absolvovaní UTV.

Podmienky prijatia:
- vek nad 45 rokov
- ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou
- prijímacie skúšky sa nekonajú

Štúdium psychológie sa uskutočňuje v študijnom programe Humanitné štúdiá.

Viac informácií Katolícka univerzita v Ružomberku, UTV

Go to Top