1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, Ústav sociálnej práce Božieho Milosrdenstva v Žiline, Sociálna práca a psychológia zdravia

Forma štúdia:
Dĺžka štúdia trvá tri roky (6 semestrov); výučba prebieha formou prednášok a konzultácií 8-krát za semester; ukončenie predmetov je prostredníctvom seminárnej práce alebo formou diskusie. Absolvent UTV po troch rokoch získa osvedčenie o absolvovaní Univerzity tretieho veku v študijnom programe sociálna práca a psychológia zdravia.
Prednášky z jednotlivých predmetov sú zostavené tak, aby poslucháčom priblížili poznatky z odboru sociálna práca a psychológia zdravia, ktoré je možné ľahko aplikovať aj v praktickom živote.

Podmienky prijatia:
- vek nad 45 rokov
- ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie (maturitnou skúškou), alebo vysokoškolské vzdelanie (všetkých stupňov, ukončené štátnou skúškou)

Štúdium psychológie sa uskutočňuje v rámci odboru Sociálna práca a psychológia zdravia.

Viac informácií VŠ zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Žiline, UTV

Go to Top