1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Dlhodobé výcviky

výcviky-aV sekcii dlhodobé psychologické výcviky je naším cieľom poskytnúť prehľad psychoterapeutických výcvikov na Slovensku aj v Česku, obzvlášť pre tých študentov a pracujúcich, ktorí uvažujú o výcviku a hľadajú informácie o aktuálnych ponukách a zameraní jednotlivých terapeutických smerov.

Pri každej ponuke výcviku nájdete informácie ako napr. zameranie terapeutického smeru, najbližší termín začiatku výcviku, podmienky zaradenia do výcviku, jeho trvanie, ako aj miesto, kde je výcvik realizovaný. Veríme, že Vám takýto prehľad pomôže zorientovať sa na poli psychoterapeutických smerov.

Na čo pamätať pri výbere výcviku:

- Dôležité je vybrať si psychoterapeutický smer, ktorý Vám je blízky svojím zameraním, filozofiou.
- Zvážte, ktorý psychoterapeutický smer by ste mohli čo najlepšie využiť vo svojej praxi.
- Overte si, či je výcvik akreditovaný.
- Zistite si, aké sú podmienky pre prijatie do výcviku (pre prijatie do niektorých výcvikov je nutné vzdelanie v určitých odboroch, špecializácia, prax v odbore, možnosť terapeutickej práce).
- Zistite si, aké sú podmienky úspešného absolvovania výcviku.
- Pravidelne sledujte webstránku s informáciami o danom výcviku – uzávierka prihlášok býva spravidla niekoľko mesiacov pred začatím výcviku, pričom k prihláške je často potrebné pripojiť neformálny životopis na niekoľko strán, či motivačný list, a je dobré nechať si na prípravu týchto náležitostí dostatok času.

Chýba tu nejaký dlhodobý psychologický výcvik? Dajte nám o tom prosím vedieť.

Koučing a efektívna práca s ľuďmi

Prehľad precvičovaných koučingových postupov a metód:
vedenie a podpora, práca so zadaním, nadviazanie vzťahu a vytvorenie bezpečného prostredia, rešpekt a dôvera v ...

Čítať ďalej...

Systemický model rastu

Autorkou systemického modelu rastu je predstaviteľka americkej humanistickej psychológie a zakladateľka spoločnej rodinnej terapie Virginia Satirová (1916 - 1988). Jej systemický prístup sa venuje komunikácii a vzťahom medzi členmi ...

Čítať ďalej...

Geštalt psychológia

Gestalt terapiu zaraďujeme medzi humanistické smery a k jej zakladateľom patrí Frederik Perls a jeho manželka Laura. Slovo „gestalt" znamená celok, tvar resp. utváranie a vyjadruje poznatok, že naša percepcia alebo zážitky sú determinované ...

Čítať ďalej...

Transakčná analýza

Transakčná analýza (TA) je teóriou osobnosti ale aj psychoterapeutickým smerom, ktorý sa orientuje na podporu vývoja a zmien osobnosti. Zakladateľom tohto smeru je Eric Berne. Jedným z koreňov transakčnej analýzy je psychoanalýza, ...

Čítať ďalej...

Go to Top