1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychoanalýza

Psychoanalytická doktrína o teórii mysle prešla za viac než sto rokov od svojho založenia Sigmundom Freudom (cca od r. 1895) pozoruhodný vývoj ako v oblasti teórie, tak aj praxe, pričom však zotrvala konzistentnou v niekoľkých základných princípoch:
- význam funkcie nevedomia,
- rozpoznanie všadeprítomného nevedomého konfliktu,
- uznanie predpokladu, že keď človek vstúpi do vzťahu s druhými ľuďmi, prináša so sebou schémy vzniknuté v situáciách raného detstva. Prenosom nazývame prenesenie týchto raných zážitkov a skúseností do situácií súčasných,
- rozpoznanie kľúčového významu sexuality a agresie pre mentálny život človeka, opäť s dôrazom na význam raných detských zážitkov.
Psychoanalýza pomáha porozumieť kultúrnym javom – napr. fungovaniu skupín ľudí, procesom odohrávajúcim sa v inštitúciách a v širších súvislostiach takým sociálno-kultúrnym javom ako vzťahovačnosť a rasizmus.
Psychoanalýza je založená na teórii významu raného vzťahu dieťaťa s rodičmi a na raných detských zážitkoch lásky, straty, sexuality a smrti. Tieto zážitky sú základom, na ktorom vyrastajú vyššie uvedené schémy, ovplyvňujúce ďalšie psychologické fungovanie človeka. Sú tiež zdrojom konfliktov, ktoré môžu psychický vývoj človeka obmedzovať. V psychoanalýze sa tieto nevedomé obsahy postupne spracovávajú a pacient začína rozumieť svojim pohnútkam, konfliktom – skrátka tomu čo jeho život opakovane obmedzuje.

Termín: jar 2013
Trvanie: 4 roky
Miesto konania: Pezinok
Podmienky prijatia: neuvedené
Viac informácií Výcvik v psychoanalýze

Go to Top