1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Transakčná analýza

Transakčná analýza (TA) je teóriou osobnosti ale aj psychoterapeutickým smerom, ktorý sa orientuje na podporu vývoja a zmien osobnosti. Zakladateľom tohto smeru je Eric Berne. Jedným z koreňov transakčnej analýzy je psychoanalýza, druhým humanistická psychológia.
Transakčná analýza bola pôvodne metódou skupinovej terapie, Berneho nasledovníci ju postupne rozšírili na prácu s jednotlivcami a s organizáciami. Významnou osobnosťou je T. Harris a jeho kniha ,,Ja som OK, ty si OK", v ktorej vyjadruje životný postoj, ku ktorému sa má človek v transakčnej analýze dopracovať.
Transakčná analýza pozostáva zo 4 častí: analýzy štruktúry, analýzy transakcie, analýzy scenára a analýzy hier.
Podľa Berneho existujú 3 rôzne egostavy. Je to Rodič, Dieťa a Dospelý. Každý stav má svoj spôsob cítenia, myslenia a správania. Rodič predstavuje množstvo zaznamenaných a vložených vonkajších udalostí vnímaných človekom v jeho ranom detstve. Dieťa obsahuje nahrávky vnútorných udalostí jedinca – reakcie na to, čo videl a počul. Väčšinu reakcií tvoria pocity a postoje, ktoré jedinec v detstve zažil. Dospelý spracováva a hodnotí informácie na základe svojej vlastnej skúsenosti a vlastného rozumu.
Transakcia znamená určitú výmenu, komunikáciu medzi ľuďmi. Vyjadrenia v sebe nesú jednak informáciu, ale tiež určitú formu „pohladenia" (=záujem, ocenenie, prijatie, obdarovanie, uznanie, ale aj signál, „beriem ťa na vedomie", „beriem na vedomie tvoju hranicu"). Tento druh „pohladení" pomáha sýtiť základné psychologické potreby jedinca, pretože človek je tvor spoločenský a potrebuje kontakt s druhými ľuďmi. Transakcia sa skladá z podnetu jednej osoby a z reakcie druhej osoby. Podľa Berneho je priebeh a výsledok transakcie závislý od toho, ktorý stav ega je u komunikujúcich osôb práve v činnosti.

Termín: jeseň 2013
Trvanie: 3 roky
Miesto konania: Piešťany
Podmienky prijatia:
- VŠ humanitného smeru
- Absolvovanie úvodného dvojdňového kurzu TA 101
Viac informácií Výcvik v tranzakčnej analýze

Go to Top