1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychoterapia zameraná na človeka

Smer psychoterapie, pri ktorom je úlohou terapeuta vytvoriť podmienky, ktoré umožňujú, aby sa klient sám zmenil. Terapeut je empatický, teda pociťuje a chápe to, čo klient hovorí, rovnakým spôsobom ako klient, je akceptujúci, teda vrelo a kladne prijíma klienta a rešpektuje ho bez kladenia akýchkoľvek podmienok, a je kongruentný, teda terapeut reaguje ako skutočná osoba a neskrýva svoje pravé reakcie. Rogeriáni na rozdiel od dynamických terapeutov nevyužívajú interpretácie, ale skôr komentujú aktuálne dianie, ktoré pozorujú. Na tomto základe sa vytvorí vzťah, ktorý klient prežíva ako bezpečný, v ktorom môžu byť predtým nepriznávané zážitky a pocity poznané, vyjadrené a integrované. Prostredníctvom empatického rozhovoru sa spolu s klientom snažíme o chápajúce a citlivé preskúmavanie ťažkostí, myšlienok a pocitov, o lepšie porozumenie jeho prežívania, neponúkame „osvedčené" rady a nevynášame „súdy", ale snažíme sa podporovať klienta v tom, aby si vedel poradiť sám. Podstatou takéhoto spôsobu práce nie je vedenie, ale sprevádzanie klienta. Zakladateľom tohto smeru bol Carl R.Rogers.

Termín: pripravuje sa
Trvanie: neuvádza sa
Miesto konania: blízko Bratislavy
Podmienky prijatia:
- VŠ humanitného smeru
- Ukončená príprava na výkon práce v zdravotníctve
- Ukončená špecializácia alebo zaradenie do špecializačného štúdia (atestácia z klinickej, pracovno-organizačnej alebo poradenskej psychológie)
- Úspešné absolvovanie výberového konania
Viac informácií Výcvik v psychoterapii zameranej na človeka

Go to Top