1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Satiterapia (na osobu zameraná integratívna psychoterapia)

Satiterapia je liečba všímaním si skutočne prebiehajúcich procesov prežívania (experiencing), ktoré sa vyskytujú mimo dosahu slov. Všímavosť je teda v satiterapii tým najdôležitejším pojmom. Satiterapia je založená na rešpekte pre všetko živé a na eticky prístupnej pomoci dosiahnuť terapeutické ciele definované samotným klientom v zmysle na osobu zameraného prístupu (C. R. Rogers). Je to psychoterapia integrujúca techniky psychodrámy (J. L. Moreno), pohybového a výtvarného vyjadrovania (acting-out), ako aj satidrámy a budhistickej meditácie pre zvnútorňovanie (acting-in) a získavanie vhľadu (insight) do životne dôležitých súvislostí. Takže formát satiterapie zahŕňa teoretické vedenie a praktické terapeutické princípy zo západných ako aj ázijských zdrojov.
Základnými princípmi satiterapie sú:
- princíp všímavého zakotvenia v telesne prežívanej skutočnosti
- princíp synoptického poňatia osoby, v ktorom je integrovaný triadický vzťah medzi prežívaním, uvedomovaním a konaním
- princíp pozitívnej motivácie
- princíp ochrany zdravého jadra osobnosti
- princíp eticko-psychologickej determinácie prežívania
- princíp všímavého sebaurčenia a múdreho nadhľadu

Termín: marec 2015
Trvanie: 3 roky
Miesto konania: Českomoravská vrchovina
Podmienky prijatia: neuvedené
Viac informácií Výcvik v satiterapii

Go to Top