1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychoterapia zameraná na telo

Psychoterapia zameraná na telo (v angl. originále Body-Psychotherapy) je smer psychoterapie, ktorý má svoju tradíciu, históriu ako aj súbor znalostí postavených na explicitnej teórii o vzťahu mysle a tela. Základným predpokladom, z ktorého psychoterapia zameraná na telo vychádza, je to, že telo odráža celostnosť osoby. Telo nepredstavuje iba schránku (soma) oddelenú od mysle (psyché); obe zložky sú funkčnými a interakčnými aspektmi ľudskej bytosti ako celku. Viacero psychoterapeutických smerov sa s touto témou potýka; psychoterapia zameraná na telo ju však považuje za fundamentálnu.
V psychoterapii zameranej na telo sa uplatňuje špecifický terapeutický prístup, ktorý zahŕňa techniky dotyku, pohybu a dýchania, aj keď nie bezpodmienečne. Ide o proces spájania duševno-telesných prejavov, ktoré slúžia k obnoveniu rytmického a harmonického charakteru základných životných aktivít, k prehĺbeniu väčšieho kontaktu so sebou, s druhými a so svetom.
Psychoterapeut priamo či nepriamo pracuje s osobou ako so základným stelesnením mentálneho, emočného, sociálneho a duchovného života; podporuje pritom vnútorné sebaregulačné procesy, ako aj presné vnímanie vonkajšej reality. Psychoterapeut svojou prácou umožňuje odcudzeným aspektom osoby stať sa vedomými, uznanými a integrovanými časťami bytostného ja (self).

Termín: marec 2013
Trvanie: 4,5 roku
Miesto konania: Praha
Podmienky prijatia:
- VŠ vzdelanie humanitného smeru
- Vek aspoň 25 rokov
- Znalosť anglického jazyka výhodou
- Predchádzajúce psychoterapeutické vzdelanie výhodou
- Účasť na preworkshopoch k výcviku výhodou
Viac informácií Výcvik v psychoterapii zameranej na telo

Go to Top