1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Štúdium psychológie

študium-aPsychológia je v súčasnosti veľmi obľúbený študijný odbor a v gymnáziách už takmer nie je ročník, kde by sa nenašlo aspoň pár nadšencov psychológie. Niektorí hľadajú katedry psychológie v blízkosti svojho domova, iných zasa láka vyskúšať štúdium v zahraničí.

Niektoré univerzity a vysoké školy s odborom psychológia sú všeobecne známe a často bývajú prvou voľbou. V posledných rokoch však počet katedier psychológie na Slovensku značne stúpol - v súčasnosti ich je už okolo 20! Stačí si už len vybrať či chcete študovať odbor psychológia so všeobecným zameraním, odbor predškolská a elementárna psychológia, odbor psychológia a špeciálna pedagogika, alebo radšej odbor organizačná a pracovná psychológia.

Táto sekcia je určená pre všetkých, ktorí majú záujem o štúdium psychológie, a to nielen na Slovensku, ale aj v Česku. Nájdete tu aktuálny prehľad univerzít a vysokých škôl s odborom psychológia v rôznych kombináciách, stručný profil absolventa daného odboru, počet prijímaných študentov ako aj predmety, z ktorých pozostávajú prijímacie skúšky. Veríme, že v tejto sekcii nájdete to, čo hľadáte.

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie

Profil absolventa je koncipovaný tak, aby študent získal kvalitný teoretický základ pre ďalšie štúdium v tomto alebo príbuznom odbore. Okrem teoretických znalostí z kľúčových oblastí psychológie bude absolvent získavať kompetencie diagnostické, intervenčné, sociálne, pedagogické ...

Čítať ďalej...

Ostravská univerzita v Ostravě, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Absolventi bakalárskeho študijného odboru Psychológia získajú fundamentálne poznatky zo základných teoretických aj aplikovaných psychologických disciplín a z ďalších príbuzných odborov, ku ktorým patria predovšetkým rôzne sociologické, filozofické, pedagogické i ...

Čítať ďalej...

Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, Katedra psychologie

Teoretický rámec programu je koncipovaný podľa dlhodobo nastavenej štruktúry vzdelávania v oblasti psychológie. V posledných rokoch bol upravený podľa medzinárodných štandardov a konkrétne pre program psychológie vychádza z konceptu EuroPsy. EuroPsy je Európsky ...

Čítať ďalej...

Masarykova univerzita v Brně, Fakulta sociálních studií, Psychologie

Štúdium psychológie ponúka orientáciu v koncepciách a prístupoch súčasnej psychológie a jej disciplín. Súčasťou štúdia sú programy a cvičenia zamerané na rozvoj osobnosti, komunikačných schopností, na sebareflexiu a na odbornú pomoc ľuďom v núdzi. Absolventi sa uplatnia napr. v ...

Čítať ďalej...

Vyhľadávanie

www.martinus.sk

PsychoWeb.sk na Facebooku

Go to Top