1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Psychológ v domove sociálnych služieb

Náplň práce:
- Poskytovanie psychologickej starostlivosti klientom v zariadení.
- Monitorovanie adaptačného procesu po prijatí klienta.
- Kontrolná psychologická diagnostika.
- Poskytovanie konzultácií a poradenstva príbuzným klientov, ako aj zdravotníckym pracovníkom zariadenia.
- U klientov s organickým poškodením mozgu v rôznom rozsahu a s tým spojené poruchy socializácie, odporúča terapie ako arteterapiu, muzikoterapiu, terapiu pohybom.
- Okrem individuálnej psychoterapie realizuje skupinové sedenia s cieľom nadobúdania sociálnych zručností a eliminovanie porúch správania.
- Realizovanie nácvikov osvojovania zručností, schopností, návykov a podporuje rozvoj želaného správania u klientov, ktoré vedú k rozvoju osobnosti v rámci vývinových možnosti.
- V rámci diagnostiky je činnosť psychológa zameraná na posúdenie všeobecných rozumových schopností, dosiahnutej úrovne psychického vývinu a rozbor štruktúry osobnosti, profesionálna orientácia, vyšetrenia novoprijatých klientov, pri preraďovaní, kontrolné vyšetrenia.
- Odporúča terapie rôzneho druhu podľa potreby.
- Poskytuje psychologickú intervenciu.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top