1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Vedecko-výskumný psychológ

Náplň práce:
- Vykonávanie výskumnej a bádateľskej činnosti formou experimentov vo vedeckých laboratóriách a v teréne alebo s využitím kvantitatívnej a kvalitatívnej psychologickej metodológie.
- Zaznamenávanie zistení a ich interpretácia.
- Vedenie prednášok, zúčastňovanie sa národných a medzinárodných konferencií a sympózií.
- Publikovanie vedeckých zistení, osobných názorov a teórií v odbornej literatúre.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top