1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Špecialista pre vzdelávanie

Náplň práce:
- Zodpovednosť za tvorbu plánu vzdelávacích aktivít.
- Zisťovanie vzdelávacích potrieb a komunikácia s vedúcimi pracovníkmi pri tvorbe tréningového plánu.
- Pripravovanie skupinových a individuálnych plánov vzdelávania.
- Zavádzanie nových vzdelávacích systémov a nových projektov.
- Vytváranie a zavádzanie systému profesijnej kariéry zamestnancov a tvorba procesov pre zabezpečenie ďalšieho odborného rozvoja zamestnancov.
- Realizovanie projektov rozvoja organizácie.
- Samostatné vypracovávanie, evidovanie a prepracovanie návrhov vzdelávacích aktivít (interných a externých).
- Vypracovávanie a vedenie katalógu vzdelávacích aktivít.
- Poskytovanie poradenstva pri tvorbe návrhov vzdelávania.
- Pripravovanie a organizovanie interných školení, pripravovanie technických pomôcok a zabezpečovanie vhodných učební.
- Sledovanie spätnej väzby uskutočneného školenia s cieľom skvalitniť poskytovanú službu pre potrebný rozvoj kvalifikácie zamestnancov.
- Komunikovanie s externými dodávateľmi vzdelávania.
- Poskytovanie poradenstva pre riadiacich pracovníkov a zamestnancov pri opatreniach pre ďalšie vzdelávanie.
- Realizovanie vlastných školiacich aktivít.
- Sledovanie a analyzovanie trendov a noviniek na trhu vývoja vzdelávania a ďalšieho vzdelávania dospelých a personalistiky a ich implementovanie podľa potreby.
- Pripravovanie správ, reportov a štatistík vzdelávacích aktivít.
- Prezentovanie procesu a výsledkov vzdelávacích aktivít pre potreby auditov a kontrolingu.

Vstupné podmienky:
- Ukončené VŠ vzdelanie II. stupňa v odbore Psychológia

Go to Top