1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Ďalšie vzdelávanie

dalšie vsdelávanie-aNutnosť ďalšieho vzdelávania aj po ukončení vysokoškolského štúdia už dnes nie je žiadnou raritou. Výnimkou v tomto nie je ani povolanie psychológa a jeho jednotlivé odvetvia. V tejto sekcii preto ponúkame prehľad možností špecializačného štúdia na Slovensku, ktoré sú predpokladom pre zamestnanie sa v danom odbore. Nájdete tu tiež informácie o dĺžke štúdia či predpokladoch prijatia a absolvovania špecializácie.

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra dopravnej psychológie

- VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia
- ukončená špecializácia v odbore klinická psychológia, resp. poradenská psychológia, resp. pracovná a organizačná ...

Čítať ďalej...

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave, Katedra klinickej psychológie

- VŠ vzdelanie II. stupňa v jednoodborovom štúdiu psychológia
- osvedčenie z prípravy na výkon práce v zdravotníctve ...

Čítať ďalej...

Go to Top